Renovate

Renovate

           การ Renovate เป็นการยืดอายุของตัวที่อยู่อาศัยให้นานขึ้น ซึ่งควรทำการปรับปรุงบ้าน ทุกๆ 10 - 20 ปี ก็จะทำให้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้งานไปได้ยาวนานและปลอดภัย เพราะการ Renovate บ้าน นอกจากการแก้ไขแบบแผนผังตัวบ้านพักอาศัยต่างๆแล้ว ยังต้องดูในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัยใหม่หมด  เพื่อสร้างความปลอดภัย จึงต้องสำรวจการทำงานของระบบไฟฟ้า ซึ่งหากสายไฟเก่ามากๆ หรือด้อยคุณภาพ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือ ภาวะไฟรั่วขึ้นได้ ซึ่งการ Renovate บ้านใหม่ก็เป็นการเดินสายไฟบ้านทั้งหลังเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ผู้พักอาศัยนั่นเอง  โดยทั้งนี้จำเป็นต้องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลเรื่องการ Renovate ระบบไฟฟ้าในบ้านทั้งหมด เพราะเรื่องระบบไฟฟ้าต่างๆมีความอันตรายอย่างมาก จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์อันยาวนาน