ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ


  บริษัท เด๊กโซ่ เมน เพาเวอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านงานระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบ เช่น
ไฟฟ้าโรงงาน, ไฟฟ้าอาคาร-สำนักงาน,ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำและอื่นๆ โดยบริษัทฯมีประสบการณ์ในด้านงานระบบไฟฟ้ามากว่า 15 ปี
บริษัท เด๊กโซ่ เมน เพาเวอร์ จำกัด มีทีมงานวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ
พร้อมทั้งช่างฝีมือที่มีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที จุดมุ่งหมายของบริษัทฯคือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดทั้งในขณะดำเนินงานและหลังส่งมอบงานแก่ลูกค้า โดยยึดถือกฏของการไฟฟ้า
บริษัท เด๊กโซ่ เมน เพาเวอร์ จำกัด ของเรากำลังพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เพราะเรา
ใกล้ชิดกับลูกค้าเสมอ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯที่ยึดมั่นมาตลอด 15 ปี คือ


"ความจริงใจต่อลูกค้า คืองานบริการของเรา"