บัสดัก(Busduct) หรือ บัสเวย์ (Busway)

ระบบบัสดัก (Busduct) หรือ บัสเวย์ (Busway)

               บัสดัก หรือ บัสเวย์  คือทางเดินไฟฟ้าสำหรับส่งจ่ายระบบไฟฟ้า ทำหน้าที่คล้ายสายไฟฟ้า มีลักษณะเป็นแท่งตัวนำทำด้วยทองแดง หรือ อะลูมิเนียม โดยทั่วไปจะรวมเข้าด้วยกันเป็นแท่ง ภายในตัวนำจะแยกจากกันด้วยฉนวนไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าที่ใช้โดยมากจะเป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย นิยมใช้มากในอาคารสูง ทั้งนี้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็มีทั้งชนิดใช้สำหรับภายในอาคาร (Indoor) และ ภายนอกอาคาร (Outdoor) ซึ่งหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ติดตั้ง อาจทำให้เกิดอันตรายหรือขาดความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยได้