ไฟฟ้าอาคาร-สำนักงาน

ระบบไฟฟ้าอาคาร-สำนักงาน

            การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารใหญ่หรือสำนักงานต่างๆจำเป็นต้องได้มาตรฐานจากการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งนี้ต้องเลือกขนาดของสายไฟฟ้าให้ตรงกับขนาดอาคาร-สำนักงานและในแต่ละจุดที่ติดตั้งนั้นจะมีขนาดของสายไฟที่แตกต่างกันซึ่งการใช้สายไฟแต่ละขนาดจะมีข้อจำกัดในการติดตั้งที่ต่างกันด้วย ซึ่งการติดตั้งไฟฟ้าเช่นนี้จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแล เพราะจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อาศัยเป็นหลักสำคัญ เพราะความจริงใจต่อลูกค้าคืองานบริการของเรา