ไฟฟ้าเครื่องจักร

ไฟฟ้าเครื่องจักร

                 โดยส่วนใหญ่ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส เพราะเครื่องจักรต่างๆในโรงงานนั้นมักมีขนาดใหญ่จึงต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูง ซึ่งไฟฟ้าระบบนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับระบบแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านได้โดยตรง  ระบบไฟฟ้าดังกล่าวจึงควรเป็นบ้านหรืออาคารที่ค่อนข้างใหญ่ มีการใช้ไฟฟ้าหลายจุดและเป็นปริมาณมาก ทั้งนี้ในการติดตั้งระบบเหล่านี้จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิคไฟฟ้า หรือ เจ้าหน้าที่ของฝ่ายวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งให้เท่านั้น เนื่องจากหากไม่มีความชำนาญมากพออาจทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้