บริการของเรา

รับเหมางานไฟฟ้า,ไฟฟ้าโรงงาน,ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ,ไฟฟ้าเครื่องจักร,ไฟฟ้าอาคาร-สำนักงาน,รับเหมาติดตั้งงาน บัสดัก(Busduct) หรือ

 บัสเวย์(Busway),รับเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ติดตั้งตู้คอนโทรล,ซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า(Renovate)